ประชาสัมพันธุ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 "SAVE ZONE NO FACE"

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม.กาฬสินธุ์ แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน "SAVE ZONE NO FACE พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2563  SAVE ZONE NO FACE

สร้างความปลอดภัย ในครอบครัว

ว่าจะเลิกยาเพื่อครอบครัวและตัวเอง

แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร.1386

ไม่มีใครหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด

ตั้งการ์ดดีๆรับรองเลยพี่เลิกยาได้

ใส่ใจให้ความรักสกัดผู้เสพหน้าใหม่

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับทุน

ไม่มีใครหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด

ดูแลและห่วงใย

รักเพื่อนเตือนเพื่อนป้องกันผู้เสพหน้าใหม่

ผู้เสพคือผู้ป่วย

อาสาทำดีไม่ให้มีผู้เสพหน้าใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

โทรทัศน์ครู พัฒนาครู พัฒนาการศึกษา เทคนิคการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางการศึกษา วิดีโอเพื่อการศึกษา การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

stem ศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย

vichakan

stem ศึกษา

กยศ